TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenbaşynyň Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy

Plastmassa we polietilen önümleri Türkmenistanda öndürilýär

Baş Redaktor
«Türkmen şöhle» hojalyk jemgyýetiniň Ak bugdaý etrabynyň çägindäki telekeçileriň senagat zolagynda ýerleşýän plastmassa we polietilen önümlerini öndürýän kärhanasy önümçiligiň görnüşlerini barha artdyrýar — diýip, «Ahal...

Türkmenistanly ýaş alym ilkinji ýerli aýakgap boýagynyň taslamasyny işläp düzdi

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutyndan uçurym bolan Rasulbek Tangriberganow ýerli şertlerde aýakgap boýagyny öndürmek boýunça gözlegleri geçirip, bu gözlegleriniň oňyn netijesi bilen şu ýyl ýaş alymlaryň bäsleşiginiň...