TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenbaşynyň Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy Türkmenistanda suwuklandyrylan gazyň önümçiligi boýunça iň iri önümçilik desgasydyr

Suwuklandyrylan gazyň geljekde ykdysadyýetdäki orny

 Lebap welaýatynyň suwuklandyrylan gazyň önümçiligi boýunça kärhanasy ýokary derejeli önümçilik görkezijilerine eýe bolýar. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende kärhanada şu ýylyň 7 aýynda ösüş...