TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenbaşydan Gazagystanyň serhedine çenli köpriniň gurluşygy 2022-nji ýylyň iýul aýynda başlanyp

Täze köpri gurlar

Ata Watan Eserleri
Ukrainanyň «Altkom» gurluşyk kompaniýasy meşhur Garabogaz kölüni Hazar deňzi bilen birleşdirýän bogazyň üstünden geçýän awtomobil köprüsiniň gurluşygyna başlar. Gol çekilen resminamalara laýyklykda, Türkmenbaşydan Gazagystanyň serhedine...