TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy

Ýurdumyzda “Jet A-1” ýangyjyň önümçiligini ýola goýlar

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy “Jet A-1” kysymly awiasion ýangyjynyň önümçiligini ýola goýmagy meýilleşdirýär. Munuň özi zawodynda öndürilýän “ТС-1” awiaýangyjyň ýewropa nusgasydyr. Bu barada...

TNGIZT-den halkara bäsleşik

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy “Jet A-1” markaly uçar hereketlendirijileri üçin ýangyç öndürmek boýunça halkara bäsleşik yglan etdi. Bu barada “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde degişli...

Energetika desgalarynyň gurluşygyna badalga berildi

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezidenti Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, bu ýerde Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda guruljak täze energetika desgalarynyň gurluşygyna badalga berdi. Ýurdumyzyň iri...

Türk kompaniýasyna täze taslama ynanyldy

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezidenti  Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda 2 sany täze gazturbinany gurmak we...

TNGIZT edarasyna baş direktor bellendi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Döwran Gurbangeldiýewiç Çişiýew Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory wezipesine bellenildi. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti şu ýylyň 3-nji...

Ägirt uly energiýa taslamalary durmuşa geçýär

Ýangyç -energetika toplumynyň möhüm wezipesi energiýa serişdelerine artýan içerki islegleri kanagatlandyrmakdan ybaratdyr. Munuň özi milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň, şol sanda nebitgaz, himiýa, elektroenergetika, gurluşyk senagaty...

Amanbibi Mämmedowa: Aýdymly dünýäniň bilbili

Dr.Döwran Orazgylyjov
  Ajaýyp owaza ýugrulan, owadan aýdymlary diňlesek göwnümiz göterilip, aýdym-saza bolan söýgümiz öňküsinden-de artýar. Bu elbetde, jadyly sungatyň güýjünden habar berýär. Aýdymçy üçin ajaýyp aýdymlary...