TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenbaşy

«Daşoguztelekom» işleri döwrebaplaşdyrýar

Ata Watan Eserleri
«Daşoguztelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasy döwlet we hususy edara-kärhanalara, şahsy hojalyklara telefon, internet, kabelli telewideniýe nokatlaryny çekmek, ornaşdyrmak bilen meşgullanýar. Welaýat boýunça 90 müňden gowrak...

Halkara Türkmenbaşy deňiz porty “ENR iň gowy taslama sylagyna mynasyp boldy

vepa
Türkiýe Respublikasynyň metbugatynyň habar bermegine görä, Türkmenistany dünýänin söwdasynda bazarynda logistika merkezine öwrülmegine mynasyp goşandyny goşýan Halkara Türkmenbaşy deňiz porty inŽenerçilik, gurluşyk hem-de binagärlik ugurlary...