TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Türkmenawtoulaglary» agentligi

“Hyundai” kysymly täze awtobuslar gelip başlady

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň “Türkmenawtoulaglary” agentligi bilen Koreýa Respublikasynyň “Hyundai” kompaniýasynyň arasynda baglaşylan şertnama laýyklykda, täze awtobuslar gelip başlady. Olaryň ilkinji tapgyry Türkmenbaşy halkara deňiz portuna getirildi. 38...

«Awtoulag kärhanalar birleşigi» AGPJ dörediler

Baş Redaktor
Türkmenistanda täze «Awtoulag kärhanalar birleşigi» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti dörediler. Bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde aýdyldy. Mejlisde Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Dr.Döwran Orazgylyjov
Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem has...

Käbir awtobuslaryň gatnaw ugry üýtgeýär

Ata Watan Eserleri
«Türkmenawtoulaglary» agentligi ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 2020-nji ýylyň 8-nji...

Awtoulaglarda GPS enjamy ornaşdyrylar : Elektron awtoulag karty

Dr.Döwran Orazgylyjov
Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, şonda, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow «Türkmenawtoulaglary» agentliginde sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça...

Türkmenawtoulaglary Ajansına Başkan seçildi

vepa
Türkmenistan Sanayi ve Komünikasyon Bakanlığının Türkmenawtoulaglary Ajansının Genel Kurulu Orazdurdı Suhanovu Türkmenawtoulaglary Ajansının...