TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

türkmen-ýapon hyzmatdaşlygy

Türkmen-rus we türkmen-ýapon hyzmatdaşlygy has-da berkidiler

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde türkmen-rus hem-de türkmen-ýapon hyzmatdaşlygyny has-da ösdürmäge gönükdirilen resminamalara gol çekdi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip...

Ýaponiýanyň ilçisi resmi taýdan işe girişdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Ýamamoto Hiroýukini kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy....