TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

türkmen wekiliýetiniň Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) transmilli gaz geçirijisi

TOPH gaz geçirijisi taslamasy Owganystanda täzeden başlaýar

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Owganystanda iş sapary bilen...