TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

türkmen türk gatnaşyklary

Türkmen-türk söwda-ykdysady gatnaşyklary ara alnyp maslahatlaşyldy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Ç.Gylyjowyň hem-de Türkiýe Respublikasynyň söwda ministri Ruhsar Pekjanyň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi. Onlaýn duşuşygyň çäklerinde iki ýurduň arasyndaky söwda-ykdysady...

Türkmen-türk gatnaşyklary: ýokary derejedäki sapar we duşuşyklar

Ata Watan Eserleri
Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oral Türkiýe Respublikasynyň esasy milli baýramy – 29-njy oktýabr Garaşsyzlyk güni mynasybetli makalasynda türkmen-türk gatnaşyklarynyň...

Türkiýede “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” atly surat sergisi geçirildi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli Türki medeniýetiň halkara guramasynda (TÜRKSOÝ) “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” atly surat sergisi geçirildi. TÜRKSOÝ edarasynyň resmi saýtynda berlişi ýaly,...

Türkiýede türkmen tagamlaryna uly gyzyklanma

Türkiýäniň paýtagty Ankara şäheriniň Keçiören etrabynyň häkiminiň orunbasary Sabiha Akdemir hem-de durmuş işleri boýunça müdiri Buket Paker Türkmenistanyň Ankara şäherindäki ilçihanasyna baryp gördüler. Etrabyň resmi...

Türkmenistanlylar raýdaşlyk jemgyýetiniň beýik maksatlary

vepa
Golaýda Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde Türkmenistanlylar raýdaşlyk jemgyýeti döredildi. Bu jemgyýetiň döredilmeginiň maksady Türkiýe Respublikasyndaky türkmenistanlylaryň arasyndaky jebisligi hem-de raýdaşlygy has-da berkitmekden ybaratdyr....