TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen telekeçi

“Täç hil”: Täze önümlerimiz bilen halkyň hyzmatynda bolarys

Baş Redaktor
Paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleri sergisine gatnaşýan “Täç Hil” hususy kärhanasynyň hünärmeni Haknazar bilen söhbetdeş bolduk. Ol türkmen bazarynda özleriniň alyp barýan işleri bilen...