TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen talyplarynyň taýýarlan programmasy

Türkmen talyplarynyň taýýarlan programmasy Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasynyň işini döwrebaplaşdyrdy

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň talyplary Şageldi Weliýew bilen Annanazar Mämiýew bilelikde taýýarlan programmasy bilen awtoulag kärhanalarynyň optimal dolandyryşyny sanly tehnologiýalar arkaly kämilleşdirmegi teklip edýärler....