TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen şekilli aýdymlar

Begler Nurberdiýew “Gülüm”

Baş Redaktor
Aýdymçy, talyp ýigidimiz Begler Nurberdiýewiň “Gülüm” şekilli aýdymynyň dowamyna Atavatan Tv You Tube kanalyndan şu ýere basyp tomaşa edip bilersiñiz....

Akmuhammet Hanow «Söýgi sazy»

Baş Redaktor
  Biz Size Türkmenistanyň halk artisti Akmuhammet Hanowyň «Söýgi sazy» atly şekilli aýdymyny ýetirýäris. Dowamy Atavatan Tv You Tube kanalyndan şu ýere basyp tomaşa edip...

Tirkeş Mätnazarow: Maksadym şowsuzlyklardan ýokarda

Baş Redaktor
Aýdym-saz jadylaýjy sungat. Bu ýola köp adam çagalygyndan gadam basýar. 3 ýaşynda aýdym bilen dil açan Tirkeş Mätnazarow  aýdym-saz sungatynda uly üstünliklere eýe boldy. Çagalygyndan...

Hakberdi Hudaýberdiýew: Zehin bilen zähmet sazlaşanda…

vepa
Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň metbugat merkeziniň medeniýet bölüminiň reŽissýory, halypa kompozitor, sazanda Hakberdi Hudaýberdiýewe «Türkmenistanyň halk artisti» diýen hormatly at dakylanda Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda halypa-şägirtlik...

Türkmen aýdymçysy Çynara: Türkmenistanlydygyma buýsanýaryn

vepa
― Çynara, sözümiziň başynda www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň söhbetdeşlik üçin teklibini kabul edendigiňiz üçin size hoşallyk bildirýäris. Ýaş gyz hökmünde daşary ýurtlarda üstünlik gazanmak ýeňil bolmadyk bolsa...

Züleýha Kakaýewa :Mahmal owazyň eýesi

vepa
Döredijilik özüne ýakyn ynsanlary saýlaýar. Muňa döredijilige ýüreginiň töründen orun beren ynsanlaryň döredýän eserlerinde häsiýetleriniň şöhlelenmegi şaýatlyk edýär. Munuň hakykatdan hem şeýledigine, mahmal owazly aýdymçy,...