TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen milli saz gurallary

Talyp-2022:Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew adyndaky Ýörite sungat mekdebi

Ata Watan Eserleri
Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew adyndaky Ýörite sungat mekdebi      2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär: I. Býujet esasynda: 1. Türkmen milli...

Talyp-2022:Marynyň Ýolaman Hummaýew adyndaky ýörite sazçylyk mekdebi

Ata Watan Eserleri
Marynyň Ýolaman Hummaýew adyndaky ýörite sazçylyk mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär: I. Býu­jet esa­syn­da: 1. Türk­men mil­li saz gu­ral­la­ry....

Talyp-2022:Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:...

Talyp-2022:Ahal welaýat ýörite sungat mekdebi

Ahal welaýat ýörite sungat mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär: I. Býu­jet esa­syn­da: 1. Türk­men mil­li saz gu­ral­la­ry. 2. Üf­le­nip...

Çagalar sungat mekdebi okuwçylara garaşýar

Ata Watan Eserleri
Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 5-nji çagalar sungat mekdebi 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin saz gurallarynyň dürli ugurlary we görnüşleri boýunça şu aşakdaky bölümlere zehinli...