TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

türkmen metbugatynda neşir edilen kanunlary size ýetirýäris. Siz bu kanunlaryň doly teksitini şu ýere basyp alyp bilersiňiz.

Türkmenistanda täze kanunlar kabul edildi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi tarapyndan kabul edilen hem-de Milli Geňeşiň Halk Maslahaty tarapyndan tassyklanan, Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan gol çekilip, türkmen metbugatynda neşir edilen kanunlary size...