Tag : “Türkmen maýa goýum kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmek hakyndaky Ylalaşygy iş ýüzünde durmuşa geçirmek

BIZNES

“Türkmen maýa goýum kompaniýasy” ÝGPJ döredildi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak hem-de maýa goýum işjeňligini berkitmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berildi. Şu ýylyň 9-njy oktýabrynda...