TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen logistika Assosiasiýasy

«Türkmen Logistika» we KAZLOGISTICS hyzmatdaşlara öwrüldiler

Ata Watan Eserleri
Döredilenine ýaňy bir ýyl bolan bolsa-da, «Türkmen Logistika» assosiasiýasynyň üstünlikli ädimleri dowam edýär. Adyndan hem belli bolşy ýaly, üstaşyr ulag hyzmatlaryna ýöriteleşdirilen bu assosiasiýa häzir...

“Hazar deňzi – Gara deňzi” halkara ulag geçelgesi işjeňleşdirilýär

2020-nji ýylyň 15-nji iýulynda “Hazar deňzi – Gara deňzi” halkara ulag geçelgesini işjeňleşdirmek boýunça sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly rumyn tarapy bilen duşuşyk geçirildi. Türkmen tarapyndan...