TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

türkmen halkynyň Milli Lideri

Türkmen halkynyň Milli Lideri EÝR-niň Beýik ruhy lideri Aýatolla Ali Hameneýi bilen duşuşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Eýran Yslam Respublikasyna iş sapary tamamlandy. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly...

Ogulgerek Berdimuhamedowa EYR-nyň Prezidentiniň maşgalasy Jamile Alamolhoda bilen duşuşdy

Milli Liderimiziň Eýran Yslam Respublikasyna iş sapary mahalynda ýanynda bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň maşgalasy hanym Ogulgerek Berdimuhamedowa üçin ýörite medeni...

Tähranda Türkmen halkynyň Milli Lideri Eýranyň Prezidenti bilen duşuşdy

Ata Watan Eserleri
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow EYR-na iş saparynyň çäklerinde Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi bilen duşuşdy. Duşuşygyň dowamynda...

Türkmenistan bilen Eýran parlamentara toparyny döreder

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň EYR-na iş saparynyň çäklerinde Eýran Yslam Respublikasynyň Yslam Şurasy Mejlisiniň Başlygy Mohammed Bager...

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Eýranda saparda bolýar

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Eýran Yslam Respublikasyna ugrady. Bir sagat gowrak wagtdan soň, Halk...

Halk Maslahatynyň Başlygy koreý işewürini kabul etdi

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Daewoo Engineering & Сonstruсtion Сo., Ltd.” kompaniýasynyň esaslandyryjysy we müdiriýetiniň başlygy Jong Won-ju...

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Eýranda saparda bolar

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Eýran Yslam Respublikasyna resmi sapary meýilleşdirilýär. Bu barada Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Saýed Ebrahim Raisiniň...

Halk Maslahatynyň Başlygy täze kitabyny tamamlap gelýär

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň ikinji mejlisini geçirdi. Türkmen...

Halk Maslahatynyň Başlygy Gaznanyň Ýaşulular geňeşiniň ikinji mejlisini geçirdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň ikinji mejlisini geçirdi. Onuň...

Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäheriniň gijeki yşyklandyryşyny synlady

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherinde bolup, bu ýerde alnyp barylýan işleriň görnüşleri bilen tanyşdy. Şeýle-de Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäheriniň...