TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

türkmen halkynyň döredijilik zehininiň ajaýyp miwesine

At-myrat

Ata Watan Eserleri
Ahalteke bedewleri ähli döwürlerde hem türkmen halkynyň durmuşynyň aýrylmaz bölegi hem-de wepaly hemralary, şöhratly taryhymyzyň bezegi boldular. Munuň şeýledigine “Irden tur, ataňy gör, ataňdan soň...