TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

turkmen habarlar

Türkiýe wizasy üçin goşmaça resminama talap ediler

Baş Redaktor
Türkiýe döwletine wiza almak isleýän raýatlarymyz 3 Ýanwar 2023 senesinden başlap öňki talap edilýän resminamalardan daşgary goşmaça bir resminama hem tabşyrmaly bolarlar. Bu barada Türkiýe...

“Türk howa ýollarynyň” Aşgabat şahamçasy täze salgyda hyzmat berer

Baş Redaktor
Türkiýäniň “Türk howa ýollary” awiakompaniýasynyň Aşgabat şahamçasy täze salgydan hyzmat berer. Kompaniýanyň şahamçasyndan “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalyna habar berilişine görä, Türk howa ýollarynyň täze salgyys ...

Sungat işgärleri üçin ýörite Stipendiýa : ABŞ-da gysga wagtlyk okuw

Baş Redaktor
Sungat işhärleri üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda gysga wagtlyk okuw maksatnamasy yglan edildi. Bu barada Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň resmi web saýtynda bellenip geçilýär. Habarda bellenişina görä,...

Aýda 1700 ýewro talyp haky bilen Fransiýada okamak isleýäňizmi?

Baş Redaktor
Fransiýa daşary ýurtly talyplary «Eiffel Excellence Scholarship» atly talyp hakly maksatnama esasynda magistratura we doktorantura okuwa çagyrýar. Bu barada Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň resmi web saýtynda...

“Türkiye Bursları 2023” talyp haky maksatnamasy başlaýar

Baş Redaktor
Türkiýede bilim almak isleýän daşary ýurt talyplary üçin örän uly mümkinçilikler berýän, Türkiýäniň hökümet maksatnamasy bolan “Türkiye Bursları 2023” talyp haky maksatnamasy  ýakynda başlaýar. Türkiýe,...

Russiýadan Türkmenistana elektron biletleri türkmen manadynda satyn alyp bolar

Ata Watan Eserleri
“Türkmenistan” awiakompaniýasy Russiýadan Türkmenistana amala aşyrýan halkara gatnawlarynyň biletleriniň onlaýn söwdasyny amala aşyrýar. Moskwa-Türkmenbaşy we Kazan-Türkmenabat ugurlary boýunça gatnawlaryň biletlerini türkmen manadynda satyn almak bolar....

PCR negative testiniň netijenamasy zerur däl: “Türkmenistan” awiakompaniýasy

Baş Redaktor
Russiýa Federasiýasyndan Türkmenistanyň “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň uçarlary bilen Türkmenistana halkara uçuşlar üçin PCR negative testiniň netijenamasy zerur däl. Bu barada turkmenistanairlines.ru saýtynda bellenilýär. «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Russiýadaky şahamçasynyň...

THY: Aşgabat şäherine adaty gatnawlar başlaýar

Baş Redaktor
Türkiýäniň “Türk howa ýollary” awiakompaniýasy 2022-nji ýylyň dekabr aýyndan başlap Aşgabat şäherine adaty uçar gatnawlara başlaýar. Bu barada kompaniýanyň Aşgabat şäherindäki şahamçasy tarapyndan “Atavatan Türkmenistan” halkara...

Ýaş talyp zenan ýolbaşçylar üçin ABŞ-da gysga möhletli okuw

Baş Redaktor
Häzirki wagtda “Ýaş talyp zenan ýolbaşçylar üçin ABŞ-ny öwreniş institutlary (SUSI)” maksatnamasynyň “Daşky gurşaw meseleleri” boýunça 2022-nji ýyl üçin anketalary kabul etmek dowam edýär. ABŞ-nyň...

Çagalary döwlet umumybilim edaralarla kabul etmegiň tertibi nähilli?

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan Çagalary döwlet umumybilim edaralaryna kabul etmegiň Tertib tassyklandy. Bu Tertip, Türkmenistanyň Bilim ministriniň 2022-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda çykaran 322 belgili  Buýrugy...