TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen habar

ABŞ-nyň Albukerke şäheri bilen doganlaşan şäher: Aşgabat

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 2021-nji ýylyň 25-nji maýyny Albukerke şäherinde şanly 140 ýyllygyny belleýän «Doganlaşan Aşgabat şäheriniň güni» diýlip yglan edilmegi mynasybetli...

Türkmenistanyň orta mekdepleriniň uçurymlaryna, mugallymlaryna we ähli bilim işgärlerine

Baş Redaktor
Hormatly mugallymlar we bilim işgärleri! Mähriban uçurymlar! Sizi 2020-2021-nji okuw ýylynyň tamamlanmagy we bilimler dünýäsinde täze belent maksatlara ruhlandyrýan «Soňky jaň» dabarasy bilen tüýs ýürekden...

Gozgalmaýan emläk boýunça onlaýn hyzmatlar

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Adalat ministrligi online hyzmatlaryny bermegi ýola goýdy. Ministrligiň web saýtynda bellenip geçilişine görä, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanyndaky Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen...