TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen gelini

12-23 aýlyklarda çagany dogry iýmitlendirmek

Baş Redaktor
Çaga günüň dowamynda maşgala saçagyndaky iýmitlerden 5 gezek naharlanmaly – 3 gezek esasy we 2 gezek goşmaça naharlanmaly. Iýmıtlendirmegiň iň oňat düzgüni: göwüsden emdirmegi dowam...

Gelin gabanjaňlygy

Ynsan duýgylarynyň näzik taryna kakyp bilýän saz atly inçe sungatyň muşdagy köpdir.   Sebäbi bu gadymy senediň  jadylaýjy güýji kalplara täsir edip, öz hökümini ýöredip bilýär. ...