TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen edebiýat

„Jeňnama” poemasy : Tekeleriň uruş kyssa kitaby

Dr. Almaz Yazberdiyew
Abdysetdar Kazynyň „Jeňnama” poemasy baradaky makalamyza dowam edýäris. Aýratyn bellemeli zatlaryň biri, ol hem, W.W.Bartold, S.F.Oldenburg, I.Ý.Kraçkowskiý ýaly dünýä belli meşhur alymlar A.N.Samoýlowiçiň türkmen edebiýatyny...