Tag : Türkmen edebiýat

TESWIRLER

„Jeňnama” poemasy : Tekeleriň uruş kyssa kitaby

Baş Redaktor
Abdysetdar Kazynyň „Jeňnama” poemasy baradaky makalamyza dowam edýäris. Aýratyn bellemeli zatlaryň biri, ol hem, W.W.Bartold, S.F.Oldenburg, I.Ý.Kraçkowskiý ýaly dünýä belli meşhur alymlar A.N.Samoýlowiçiň türkmen edebiýatyny...