TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş  institutynyň “Dünýä ykdysadyýeti”  kafedrasynyň uly mugallymy

Dünýä pulunyň gysgaça taryhy

Pul, alyş-çalyş serişdesi hökmünde işlemegi netijesinde iki haryt ýa-da hyzmat alyş-çalşygy wagtynda üçünji haýyr hökmünde oýnaýar we bu alyş-çalşygy dürli döwürlerde we ýerlerde amala aşyrmaga...

Soňky ýyllardaky tehnolgik ösüşler

Emeli intellekt Taryhy ýarym asyr dowam eden emeli intellekt tehnologiýasy, soňky 10 ýylda sansyz kompaniýalaryň möhüm myşsalarynyň birine öwrüldi. Ylmy fantastiki filmlerde görmäge öwrenişen emeli intellekt...