TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi

Ata Watan Eserleri
Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär: 1. Poligrafiýa önümçiligi. 2. Tehnologiki prosesleriň...

«Açyk gapylar»: Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi

Ata Watan Eserleri
Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi 2022 – 2023-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän orta mekdepleriň okuwçylaryny, harby bölümleriň esgerlerini, edara-kärhanalarda...

Türkmen Döwlet Neşirýat Gullugynyň neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi: Talyp: 2021

vepa
TÜRKMEN DÖWLET NEŞIRÝAT GULLUGYNYŇ NEŞIRÝAT-ÇAPHANA ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI 2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär.  Poligrafiýa önümçiligi. Tehnologik prosesleriň we önümçilikleriň...

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi

  2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Po­lig­ra­fi­ýa önüm­çi­li­gi. Teh­no­lo­gi­ki pro­ses­le­riň we önüm­çi­lik­le­riň aw­to­ma­ti­za­si­ýa­sy (pu­dak­lar bo­ýun­ça). Ne­şir­ýat işi. Or­ta...

Türkmen metbugatynda-17.01.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistan – BMG: Ilat gaznasy ulgamyndaky hyzmatdaşlyk»; «Bagtyýarlyk saglykdan başlanýar», Muhammet Bekgiýew. 2. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Türkmen haly önümleri...