TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen döwlet neşirýat gullugy

Açyk Gapylar : Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi

Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi 2021 — 2022-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän orta we başlangyç hünärment mekdepleriň uçurymlaryny, harby bölümleriň esgerlerini, edara-kärhanalarda işleýän...

Orta mekdeplerde italýan dili öwrediler

Täze okuw ýylyndan başlap, Türkmenistanyň çägindäki orta mekdepleriň käbirine italýan dili dersi giriziler. Bu barada Türkmenistanyň bilim işgärleriniň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda geçirilen maslahatynda habar...

Türkmen metbugatynda-04.03.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty», (TDH). 2. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Sport ygtyýarlylyk we ruhubelentlik – beýik maksatlara ýetmegiň şertleri. Türkmenistanyň Prezidenti...

Türkmen metbugatynda-11.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmen – Eýran gatnaşyklary: dostluk, doganlyk, ygtybarly hyzmatdaşlyk», Seýed Mohammed Ahmadi, Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan Daşary we Doly ygtyýarly...