TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

TÜRKMEN DÖWLET GURJAK TEATRYNDA

Teatr bäsleşiginiň çäklerinde görkeziljek sahna oýunlary

Baş Redaktor
“Türkmen teatr sungaty” atly teatr bäsleşiginiň çäklerinde görkeziljek sahna oýunlary 12-nji maý, çarşenbe   15.00 – 17.00      Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda   teatryň “Soltan...

Bu hepde paýtagtymyzyň tomaşa jaýlarynda

Ata Watan Eserleri
Paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna bu hepdäniň dynç günlerinde hem gyzykly tomaşalar garaşýar. Bular barada «Edebiýat we sungat» gazetiniň 22-nji maýyndaky sanynda şeýle maglumat berilýär. Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat...

Paýtagtyň tomaşa jaýlarynda bu hepde

Aşgabadyň tetarlarynda we Döwlet sirkinde bu hepdäniň dynç alyş günlerinde nähili sahna eserleri we tomaşalar görkeziler? Bular barada «Edebiýat we sungat» gazetine salgylanyp, şulary habar...