TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen dili we edebiýaty

Diplom ykrar etmek : Jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlary

Dr.Döwran Orazgylyjov
Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini ulanmak boýunça  Gözükdirijide Türkmenistanyň orta hünär biliminiň hünärleriniň hem-de ýokary...

Türkmen dili we edebiýaty dersinden geçiriljek synagyň soragnamalary

Erkin temalar Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny. Biz Ar­ka­da­gy­myz bi­len bagt­ly. Bi­lim — üs­tün­li­giň aça­ry. Ösüş­le­riň ro­waç al­syn, Wa­ta­nym! Ga­raş­syz Wa­ta­nym dil­ler se­na­sy. Mil­li Li­der­li nu­ra­na­dyr...

Halkara gatnaşyklary instituty okuwa çagyrýar

vepa
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Türkmenistanyň Diplomatik gullugy üçin administratiw-tehniki işgärleri taýýarlamak boýunça okuw merkezi aşakdaky taýýarlyk ugurlary boýunça gysga möhletli (3...