TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Turkmen dictionary

Frazeologizmler/phrasal verbs ýa-da Durnukly söz düzümleri

Baş Redaktor
Bu çykyşymyzda biz iňlis diliniň frazeologizmleri barada giňişleýin durup geçmekçi. Başda frazeologizm barada düşündiriş berýäris. Phrasal verbs-ler üçin şu ýere basyň! 1. Dil biliminde durnukly...

Sowgatly Tankyt: Biz tankydy halaýarys

Baş Redaktor
Belki-de şu wagta çenli sowgatly tankyt barada eşitmedik bolup bilersiňiz! Biz sowgatly tankydy yglan edýäris. Mälim bolşy ýaly, www.atavatan-turkmenistan.com saýty tarapyndan esaslandyrylýan “Makul Sözlük” platformynda...

“Gepleýän” we “Eşidýän” ilkinji Akylly sözlük: Makul Sözlük

Baş Redaktor
“Makul Sözlük” sanly we sesli  Akylly sözlük taslamasy ýakynda hereket edip başlady.  Türkmen we Iňlis dillerinde “gepleýän” we “eşidýän” ilkinji Akylly sözlük bolan we www.makulsozluk.com...