TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen Bitaraplygy

Bitaraplygyň türkmen nusgasy

Ata Watan Eserleri
Dünýä döwletleriň we iri halkara guramalaryň dünýä derejesinde howpsuzlygy, parahatçylygy we durnukly ösüşi üpjün etmek maksady bilen, olaryň özara bähbitli we halkara ähmiýetli hyzmatdaşlyklarynyň ösüşini...

Bitaraplyga bagyşlanan halkara media forumy

Şu ýyl Türkmenistan döwletimiz özüniň hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesiniň 25 ýyllygyny belläp geçýär. Şol mynasybetli ýurdumyzda 2020-nji ýyl “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýyly diýlip yglan...

BMG-niň Baş sekretary bilen telefon söhbetdeşligi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterrişiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Milli Liderimiz we iri halkara guramasynyň...