TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen bedewleri

Türkmen bedewiniň milli baýramynyň hormatyna dabaralar

Ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy giňden bellenildi, şanly baýramyň hormatyna şu gün Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda esasy wakalar ýaýbaňlandy....

Atçylyk boýunça işler sanlaşdyrylýar

Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli ulgamlary bilen birlikde atçylyk pudagynda hem sanly tehnologiýalar giňden ornaşdyrylýar ― diýip, «Bereketli toprak» gazeti habar berýär. At çapyşyklaryndaky goýumly bäsleşikleri...