TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen banklar

“Halkbank”: açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bolar

Baş Redaktor
Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň barşynda ýurdumyzda döwlete degişli edaralary hususylaşdyrmak, dolandyrmak we olary paýdarlar jemgyýetine öwürmek, milli ykdysadyýetimiziň düzüminde hususy pudagyň  paýyny artdyrmak boýunça görülýän toplumlaýyn...