TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen alymlary

Türkmen alymlary üzärligi briket görnüşine getirdiler

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň alymlary üzärligiň himiki düzümi, şol sanda jemgyýetçilik arassaçylygy hem-de saglygy goramak çärelerinde tüsseletmek arkaly ulanylanda, üzärlikden tüsse bilen bölünip çykýan...

Türkmen alymlary tarapyndan 346 ylmy iş alnyp barylýar

2020-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy tarapyndan ileri tutulýan ugurlar boýunça ylmy işleriň 346-synyň ýerine ýetirilişi utgaşdyryldy, 668 golýazma seredildi. Bu barada wise-premýer P.Agamyradow geçen hepdäniň anna...