TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen alabaý itleriniň baýramy

“Ýylyň türkmen edermen alabaýy” medaly tassyklandy

Ata Watan Eserleri
Şu ýyl ýurdumyzda ilkinji gezek Türkmen alabaý itleriniň baýramy geçiriler. Şol baýramçylygyň çäklerinde alabaý itleriniň gözellik bäsleşigi guralar. Bu gözellik bäsleşiginiň netijesi boýunça ýeňiji diýlip...

Alabaý itleriniň gözellik bäsleşigi geçiriler

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz hem-de onuň töweregi boýunça iş saparyny amala aşyryp, birnäçe möhüm desgalaryň gurluşygy we onuň durmuş düzümini toplumlaýyn esasda döwrebaplaşdyrylmagy boýunça...