TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Türkmen alabaý itleri»

Türkmen alabaýlaryna bagyşlanan täze taslamalar

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyz hem-de onuň töweregi boýunça iş saparyny amala aşyryp, birnäçe möhüm desgalaryň gurluşygynyň barşy we onuň durmuş düzümini toplumlaýyn esasda döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen taslamalar...

«Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasy döredildi

Ata Watan Eserleri
Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasyny döretmek boýunça maslahat geçirildi. Oňa birnäçe ministrlikleriň, jemgyýetçilik birleşikleriniň ýolbaşçylary we wekilleri, bu ýokary okuw mekdebiniň professor-mugallymlary,...