TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkiýe talyp hak

Türkiýe talyp haklary: soňky günler….

Baş Redaktor
“Türkiýe talyp haklary” maksatnamasynda resminamalary tabşyrmakda soňky mümkinçilik. Mälim bolşy ýaly  www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň okyjylary ilkinji bolup Türkiýäniň talyp haklary baradaky habary okapdylar. Geçen aýyň başlarynda...