TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi internet sahypasynda “Covid-19” ýokanjyna garşy sanjym etmek isleýän Türkmenistandaky türk raýatlary üçin bildiriş çap edilipdir.

Türk raýatlaryna Türkmenistanda sanjym etmegiň tertibi

Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi internet sahypasynda “Covid-19” ýokanjyna garşy sanjym etmek isleýän Türkmenistandaky türk raýatlary üçin bildiriş çap edilipdir. Şoňa görä, Türkmenistanda ýaşaýan türk...