TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

Türkiýe Respublikasynyň milli jebislik güni

Ata Watan Eserleri
Türkiýe Respublikasynda we döwletiň daşary ýurtlardaky wekilhanalarynda 15-nji iýul Demokratiýa we milli jebislik güni mynasybetli dabaralara guraldy. Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy hem bu babatda dabara gurnady....

Aşgabatda “Türkiýede syýahatçylyk” hepdeligi

Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy 12-15-nji aprel aralygynda “Türkiýede syýahatçylyk” hepdeliginiň çäklerinde çäre guralar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň hem çagyrylan çäresi 2021-nji ýylyň 12-nji aprelinde geçiriler....

Türkmenabat-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawy meýilleşdirilýär

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň “Türkhowaýollary” kompaniýasy tarapyndan Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň utgaşdyrmagynda 2020-nji ýylyň 22-nji dekabrynda sagat 17:00-da Türkmenabat-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawynyň amala aşyrylmagy meýilleşdirilýär. Siz...

Türkmenabat-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawy meýilleşdirilýär

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň “Türkhowaýollary” kompaniýasy tarapyndan Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň utgaşdyrmagynda 2020-nji ýylyň 4-nji dekabrynda sagat 17:05-de Türkmenabat-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawynyň amala aşyrylmagy meýilleşdirilýär. Türkiýäniň...

Türkmenistandaky Akkreditlenen Diplomatik Wekilhanalaryň sanawy

Dr.Döwran Orazgylyjov
Daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky we halkara guramalarynyň akkreditlenen diplomatik wekilhanalaryň sanawyny Size ýetirýäris. Bu sanawy Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň web saýtyndan aldyk. № Edaranyň ady Ýolbaşçy...