TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oral 2021-nji ýylyň jemlerine bagyşlap

Türkmenistan-Türkiýe: haryt dolanyşygy 2 milliarda golaýlady

Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oral 2021-nji ýylyň jemlerine bagyşlap, ýerli we daşary ýurtly köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda...