TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkiýe Respublikasynyň “Gap Inşaat” kompaniýasy paýtagtymyz Aşgabatda täze saglyk merkezlerini gurar. Täze saglyk merkezleriniň gurulmagy babatda hormatly Prezidentimiz degişli Kararlara gol çekdi.

“Gap Inşaat” Türkmenistanda täze saglyk merkezlerini gurar

Türkiýe Respublikasynyň “Gap Inşaat” kompaniýasy paýtagtymyz Aşgabatda täze saglyk merkezlerini gurar. Täze saglyk merkezleriniň gurulmagy babatda hormatly Prezidentimiz degişli Kararlara gol çekdi. Şol resminamalara laýyklykda,...