TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkiýe döwleti

Türk çaýynyň eksporty

Türkiýäniň Gündogar Gara deňiz sebitiniň eksportçylary birleşmesiniň maglumatlaryna görä, şu ýylyň ýanwar we noýabr aýlary aralygynda Türkiýe döwleti 4 müň 135 tonna türk çaýyny eksport...

Türkiýänyň syýahatçylyk görkezijileri

Ata Watan Eserleri
Syýahatçylyk we medeniýet ministrliginiň hasabatynda, Türkiýe döwletine ýanwar aýyndan sentýabr aýyna çenli jemi 9 million 458 müň 589 sany daşary ýurtly syýahatçy gelipdir, diýip beýan...

Ilkinji welosipedli tramwaý

Türkiýe Respublikasynyň Konýa şäherinde ilkinji gezek welosiped tramwaýy işe girizildi. Konýa şäheri merkezden 550 km uzaklykda we iň uzyn welosiped ýoly bilen ýerleşýär. 2023-nji ýyla...

Kitapdyr ynsanyň baky hemrasy…

Ata Watan Eserleri
Kitap – iň ýakyn dostum, özara gatnaşykda hilelige, ikiýüzlilige, ýasamalyga ýol bermejek ömür çelgim. Durmuşda ynsan kalbyna täsir etmekde çuňňur manyly sözden ähmiýetli zat ýok...