Tag : Türkiýäniň “Türkhowaýollary” kompaniýasy Täze 2022-nji ýyldaky ikinji ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýileşdirýär.