TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkiýäniň saglygy goraýyş ministri Fahrettin Koja

Türkiýede örtük dakynmak zerurlygy ýatyryldy

Türkiýäniň saglygy goraýyş ministri Fahrettin Koja, koronawirus ylym geňeşiniň ýygnagyndan soň beren beýanatynda mundan beýläk açyk meýdanda agyz-burun örtügini dakynmagyň zerurlygynyň ýokdugyny mälim etdi. Şeýle...

Türkiýäniň uniwersitetleriniň okuw ýagdaýy barada

Ata Watan Eserleri
Koronawirus ýokanjy sebäpli çäklendirmeleriň dowam edýän döwründe Türkiýäniň ýokary okuw mekdeplerinde onlaýn okuw tertibinden adaty tertibe geçmek babatda degişli işler alnyp barylýar. Ýurduň Bilim geňeşiniň...