TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkiýäniň Prezidenti öz gutlag hatynda Türk­me­nis­ta­na bol­jak sa­pa­ryň do­wa­myn­da hormatly Prezidentimiz bi­len ge­çi­ril­jek du­şu­şy­ga sa­byr­syz­lyk bi­len ga­raş­ýa­ndygyny belläp geçdi.

Ärdoganyň Türkmenistana sapary göz öňünde tutulýar

Şu günler dünýäniň iri döwletleriniň ýolbaşçylaryndan hormatly Prezidentimiziň adyna doglan güni mynasybetli gutlag hatlarynyň gelmegi dowam edýär. Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin, Hytaýyň Başlygy Si Szinpin...