TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkiýäniň daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly

Türkiýäniň Prezidenti iýun-iýul aýlarynda Türkmenistana sapar bilen geler

Merkezi Aziýa döwletlerinde saparda bolýan Türkiýäniň daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde gepleşikler geçirdi. Bu gepleşiklerden soňra metbugata ýüzlenen türk ministri Türkiýäniň...

“Türkmenistan-Türkiýe-Azerbaýjan” daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň paýtagty Ankara şäherinde “Türkmenistan-Türkiýe-Azerbaýjan” üçtaraplaýyn diýalogyň çäklerinde daşary işler ministrleriniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Oňa Türkiýäniň daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly, Türkmenistanyň daşary işler ministri...

Türkmenistanyň we Türkiýäniň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow Türkiýe Respublikasynda iş saparynda bolýar. Türk metbugatyndaky habarlara görä, Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow...