TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkiýäniň Bursa welaýatynyň Söwda-senagat edarasy “Türkmenistanyň bazary we söwda mümkinçilikleri” atly seminar gurnady.

Türkmenistanyň bazary we söwda mümkinçilikleri

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň Bursa welaýatynyň Söwda-senagat edarasy “Türkmenistanyň bazary we söwda mümkinçilikleri” atly seminar gurnady. Oňa Türkiýäniň DEIK edarasynyň adyndan türkmen-türk işewürler geňeşiniň türk tarapyndan ýolbaşçysy Halil...