TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türki Döwletleriň Guramasynyň Baş sekretary.

Türki Döwletleriň Guramasyndan we TÜRKSOÝ-dan gynanç hatlary gelip gowuşdy

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA Hormatly Serdar Gurbangulyýewiç! Siziň eneňiz Ogulabat Berdimuhamedowanyň aradan çykandygy baradaky habary çuňňur gynanç bilen kabul etdim. Öwezini dolup bolmajak...