Tag : Türki Döwletleriň Guramasynyň Baş sekretary Bagdad Amreýew

JEMGYÝET

Bagdad Amreýew: doganlyk Türkmenistan bilen gatnaşyklar pugtalandyrylýar

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna hat gelip gowuşdy. Türki Döwletleriň Guramasynyň Baş sekretary Bagdad Amreýew milli Liderimize iberen hatynda Türki Döwletleriň Guramasynyň 8-nji sammitiniň üstünlikli geçirilmegine uly...