Tag : Türki dilli ýurtlaryň hyzmatdaşlyk Geňeşi

DÜNÝÄ

Türk Geňeşi türkmen-azerbaýjan ylalaşygyna ýokary baha berdi

Türk Geňeşi Hazar deňzindäki “Dostluk” ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda gol çekilen özara...
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidenti Türk geňeşiniň onlaýn sammitine gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türki dilli ýurtlaryň hyzmatdaşlyk Geňeşiniň döwlet Baştutanlarynyň onlaýn görnüşindäki sammitine gatnaşdy. Şu gün, Ministrler Kabinetiniň mejlisinden soň, hormatly Prezidentimiz Türk dilli...