TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkiẏӓniň talyp haklary» meẏilnamasyna kabul edişlik başlaẏar

Türkiẏäniň talyp haklary» meẏilnamasyna kabul edişlik başlaẏar

Ata Watan Eserleri
2021-nji ẏylda dünẏäniň 178 ẏurdundan 165511 dalaşgär «Türkiẏäniň talyp haklary» meẏilnamasyna gatnaşyp, bu san meẏilnamanyň taryhynda iň uly gatnaşyk görkezijisini emele getirdi. «Türkiẏäniň talyp haklary»...