TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkhowaýollary kompaniýasy

Türkmenabat-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawy meýilleşdirilýär

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň “Türkhowaýollary” kompaniýasy tarapyndan Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň utgaşdyrmagynda 2020-nji ýylyň 4-nji dekabrynda sagat 17:05-de Türkmenabat-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawynyň amala aşyrylmagy meýilleşdirilýär. Türkiýäniň...

Türkiýe halkara gatnawlara başlaýar

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň Türkhowaýollary kompaniýasynyň baş müdiri Bilal Ekşi  koronawirus ýokanjy sebäpli togtadylan halkara uçar gatnawlary barada özüniň “Twitter” jemgyýetçilik torundaky hasabyndan beýanat bilen çykyş etdi. Türk...

Türkhowaýollary kompaniýasyndan möhüm ýatlatma

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň Türkhowaýollary (THY) kompaniýasy howa menzillerinde koronawirus sebäpli käbir goşmaça öňüni alyş çäreleriniň geçirilýändigini mälim etdi. Kompaniýa özüniň “Miles  & Smiles” maksatnamasynyň çäklerindäki müşderilerine elektron...